Jag erbjuder

Jag erbjuder kognitiv psykoterapi som är en modern terapiform vilken bygger på aktuell forskning om hur människor tänker, känner och handlar samt hur man kan förändra detta i den riktning man önskar för ett bättre välbefinnande. Det är en i huvudsak tidsbegränsad och målinriktad terapiform. I behandlingsarbetet väver jag allt som oftast även in mindfulness- medveten närvaro, som jag ser som en väg till att få en stabilitet i måendet.

Jag kan även erbjuda en kombination av kognitiv och dialektisk beteendeterapi.

De huvudsakliga problemområden Jag arbetar mot är:
– Lättare depressionstillstånd
– Ångesttillstånd; såsom panikångest, fobiska tillstånd samt tvångssyndrom.
– Livskriser
– Relationsproblem
– Självförtroendeproblem
– Självskadebeteenden
– Utmattningstillstånd
– Stresshantering
– Yrkesrelaterade problem