Kognitiv psykoterapi

Kognitiv psykoterapi är en välbeprövad terapiform som är baserad på aktuell forskning.

I korthet innebär terapin ett gemensamt arbete för att minska känslomässigt lidande genom att söka efter de tankar och antaganden som är sammanvävda med plågsamma känslor och handlingar samt att förändra dessa i den riktning man önskar.