Presentation


Jag heter Ingela Almqvist och Jag är legitimerad psykoterapeut med en kognitivpsykoterapeutisk inriktning. Jag är även diplomerad terapeut inom dialektisk beteendeterapi där mindfulness ingår som en av hörnstenarna.

Jag har mina 30 års yrkeserfarenhet inom den psykiatriska vården där jag arbetat inom såväl öppen som sluten vård samt med missbruk och på behandlingshem för självskadebenägna unga kvinnor.

Jag har de senaste 10 åren arbetat parallellt med min privata verksamhet och idag arbetar jag halvtid inom primärvård och halvtid på min mottagning.

Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiv och beteendeterapi och är därigenom auktoriserad som psykoterapeut.