Privatpersoner

Som privatperson rekommenderar jag dig att Du tar direktkontakt med mig per telefon eller mail.

Är dina besvär yrkesrelaterade så kan du först vända dig till din företagshälsovård eller din närmaste chef och undersöka möjligheterna att få ekonomiskt bistånd för behandlingen.